Znajdź własciwe rozwiązanie PDF Drukuj Email
wtorek, 14 września 2010 08:59

PSSE w Białymstoku realizuje program "Znajdź Właściwe Rozwiązanie" przy współpracy Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku i Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku.

W roku szkolnym 2015/2016  realizowana jest VI edycji programu, do której przystąpiło 52 szkoły z miasta Białystok i powiatu białostockiego (w tym 28 szkół podstawowych oraz 24 gimnazja).

Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” kierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych oraz ich rodziców .Jego głównym założeniem jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej. Program może być realizowany przez wychowawców klas, pielęgniarki szkolne, pedagogów lub innych nauczycieli w ramach prowadzonych zajęć. Podstawowe zajęcia programowe umożliwiają przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych – wg scenariuszy, które mogą być rozwijane i doskonalone wg własnych potrzeb i możliwości.

Zajęcia poruszają temat szkodliwości palenia tytoniu. Dają także przykłady radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz poruszają tematy dotyczące asertywności i komunikacji międzyludzkiej.

 

Adresaci programu:

 

Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie klas gimnazjalnych.

 

Cele szczegółowe programu:

  • zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego,
  • kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich,
  • kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Strategie i metody programu:

  • zapoznanie rodziców z założeniami programu,
  • edukacja uczniów dotycząca profilaktyki palenia tytoniu,
  • przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych – wg scenariuszy, które mogą być rozwijane i doskonalone wg własnych potrzeb i możliwości.

Materiały do wykorzystania w realizacji programu 2015/2016:

  • PORADNIK DLA NAUCZYCIELA :scenariusze zajęć, list do rodziców, załączniki do wykorzystania podczas zajęć - do pobrania [zip]
  • ULOTKI dla rodziców, opiekunów, wychowawców
  • Druki i formularze - do pobrania [zip]
  • Prezentacja założeń programu [zip]

 

Wpisany przez Halina Dąbrowska   
Poprawiony: wtorek, 03 listopada 2015 09:47
 
NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia