Znajdź własciwe rozwiązanie PDF Drukuj Email
wtorek, 14 września 2010 08:59

PSSE w Białymstoku realizuje program "Znajdź Właściwe Rozwiązanie" przy współpracy Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku i Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku.

W roku szkolnym 2016/2017 realizowana jest VII edycja programu, do której przystąpiło 21 szkół z miasta Białystok i powiatu białostockiego .

Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” kierowany jest do  uczniów szkół gimnazjalnych oraz ich rodziców .Jego głównym założeniem jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej. Program może być realizowany przez wychowawców klas, pielęgniarki szkolne, pedagogów lub innych nauczycieli w ramach prowadzonych zajęć. Podstawowe zajęcia programowe umożliwiają przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych – wg scenariuszy, które mogą być rozwijane i doskonalone wg własnych potrzeb i możliwości.

Zajęcia poruszają temat szkodliwości palenia tytoniu. Dają także przykłady radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz poruszają tematy dotyczące asertywności i komunikacji międzyludzkiej.

 

Adresaci programu:

 

Uczniowie klas gimnazjalnych.

 

Cele szczegółowe programu:

  • zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego,
  • kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich,
  • kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Strategie i metody programu:

  • zapoznanie rodziców z założeniami programu,
  • edukacja uczniów dotycząca profilaktyki palenia tytoniu,
  • przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych – wg scenariuszy, które mogą być rozwijane i doskonalone wg własnych potrzeb i możliwości.

Materiały do wykorzystania w realizacji programu 2016/2017:

 

Wpisany przez Halina Dąbrowska   
Poprawiony: piątek, 28 października 2016 08:46
 
NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia