Nie pal przy mnie, proszę PDF Drukuj Email
wtorek, 14 września 2010 08:56

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Białymstoku w II półroczu roku szkolnego 2009/2010 rozpoczęła realizację nowego programu edukacji antytytoniowej ph. "Nie pal przy mnie, proszę" kierowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz ich rodziców.

W roku szkolnym 2016/2017 będzie miała  miejsce VII edycja programu.

Program ”Nie pal przy mnie , proszę” stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży.

 

 

Adresaci programu:

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej .

 

Cele szczegółowe programu:

 • uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
 • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
 • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
 • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
 • wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą

 

Strategie i metody realizacji:

W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia. Podstawowe zajęcia programowe umożliwiają przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych – wg scenariuszy, które mogą być rozwijane i doskonalone wg własnych potrzeb i możliwości

 

Materiały do wykorzystania w realizacji programu 2016/2017:

 • PORADNIK DLA NAUCZYCIELA :scenariusze zajęć, załączniki do wykorzystania podczas zajęć - do pobrania [pdf]
 • NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ: prezentacja założeń i form realizacji programu - do pobrania [ppt]
 • ULOTKI dla dzieci, rodziców, opiekunów, wychowawców
 • ZNACZKI nie pal przy mnie, proszę - do pobrania [pdf]
 • Druki i formularze - do pobrania [zip]
 • Ustawa- do pobrania

 

informacje o tematyce antynikotynowej: https://www.facebook.com/ptozbialystok

 

 

Wpisany przez Grzegorz Kruk   
Poprawiony: wtorek, 15 listopada 2016 11:30
 
NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia